Google Drive Tools

Tools สำหรับอำนวยความสะดวกในการจัดการไฟล์ของ Google Drive

Google Drive List File(s)


บริการสร้างลิงก์จากโฟลเดอร์ Google Drive

ข้อจำกัด : โฟลเดอร์ต้องเปิดแชร์แบบสาธาณะ

ใช้สัญลักษณ์ !{เรื่มต้น} แทนเลขตอนและชื่อต้องมีสัญลักษณ์ ! แค่ 1 ตัวที่นำหน้าเลขตอนเท่านั้น
ตัวอย่าง : วันพีซ ตอนที่ !800 ซับไทย คือเริ่มต้นตอนที่ 800


Loading...